Ha szeretői kapcsolatok kerülnek szóba, általában szerelmi háromszögeket képzelünk el, tipikusan azt a sémát, hogy nős férfi lép félre és szingli szeretője van. Mintha ez lenne az alapértelmezett forgatókönyv. Viszonylag könnyű átlátni, ki-ki vérmérséklete és élethelyzete alapján azonosul valamelyik szereplővel és drukkol vagy a megcsalt feleségnek, vagy a hűtlen férjnek, vagy a szingli lánynak... Csakhogy a valóság ennél milliószor bonyolultabb tud lenni. Például éppen azért, mert sokkal több ember érintett és mert nem mindenki titkolja, hogy neki nem csak egy partnere van.Noha az etikus nem monogám kapcsolati formák iskolázott hívei gyakran határolódnak el a hűtlenek "zavaros és hazug" világától, azért elég nehéz tagadni, hogy ezek az univerzumok átjárhatók, és az etikus polik gyakran az etikátlan hűtlenség bugyraiból érkeznek, vagy éppen fordítva.

Épp ezért is érdekes rendszerbe foglalni, milyen jellegű poligám kapcsolati formák képzelhetőek el illetve léteznek is a gyakorlatban. Ezek feltérképezéséhez a monogám kapcsolatokat is számba kell venni (nem sok ilyen van, nyugi.)


Kezdjük a házasság/hivatalos kapcsolat felől. Nem mindegy, hogy milyen országról beszélünk, mert nem csak monogám házasság létezik, de most abból indulunk ki, hogy két emberről van szó, hiszen mifelénk ez lehetséges egyedül. A házasságot és az élettársi kapcsolatot itt most nem vesszük külön, bár törvényi szempontból persze különböznek. Olyan van, hogy házasságtörés, de élettársi kapcsolattörés például nincs... 

1.A Hivatalosan és a valóságban is zárt házasság (mindkét fél monogám, szexuális és érzelmi tekintetben is). Ebből nem következik, hogy akár szexuális, akár érzelmi szempontból működőképes kapcsolatról beszélünk, csak annyit mondtunk, hogy egyiküknek sincs külső kapcsolata, kalandja. Gondolatai attól még lehetnek. 

1.B Zárt házasság titkos hűtlenséggel: valamelyik fél rendelkezik külső kapcsolattal, ez lehet testi vagy csak érzelmi, valóságos vagy virtuális. (Itt nem törekszem arra, hogy meghatározzam, ki mit tart hűtlenségnek, kell-e hozzá valódi szex vagy sem, vegyünk most mindent egy kalap alá.) Ebben a formációban a házastárs nem tud a külső kapcsolat létéről. Itt is két alapvetően eltérő verzió van: vagy csak az egyik fél hűtlenkedik, vagy mindketten félrejárnak / félreéreznek. 

1.C Zárt házasság kiderült és elhallgatott hűtlenséggel, amikor a megcsalt fél ugyan tud a dologról, de a hűtlen nem tudja, hogy lebukott (ez oda-vissza is lehetséges: mindkét fél tudja, de egyik sem szól semmit vagy csak az egyik fél tudja, pedig a másik is félrejár).

1.D Zárt házasság kiderült és nyilvánvaló hűtlenséggel, amikor a megcsalt fél tudja, hogy a partnere tudja (vagy csak az egyik tudja a másikról).

Az 1.D azért bonyolult, mert itt ugyan létezik többpartnerűség, de abba nem minden érdekelt egyezett bele. Ez egy kész helyzet, amelyből nagyon sokfelé vezet az út. Oda is vezethet, hogy elfogadjuk a hűtlenséget, kinyitjuk a kapcsolatot "hivatalosan", oda is, hogy csak eltűrjük a helyzetet, oda is, hogy véget vetünk vagy a házasságnak, vagy a szeretőzésnek.


2. Nyitott házasság / párkapcsolat

Itt már igazi poli kapcsolati formáról beszélhetünk, mert a nyitott házasságban részt vevő felek rábólintottak arra, hogy megengedett a külső szexuális és/vagy érzelmi kapcsolódás. De ennek is több, eléggé különböző megvalósulása létezik.


2.A Csak egy irányban nyitott házasság

Csak az egyik fél tart igényt külső kapcsolatra vagy csak az egyik fél meri bevallani. Vagyis az egyik nyíltan tarthat szeretőt, a másik nem tart senkit (mert nincs rá igénye vagy nem sikerül becserkésznie senkit, esetleg nem érzi etikusnak), vagy tart, de titokban, esetleg többeket is. (Az is tarthat többet, aki csak egyet vallott be.)

[Barbara kiegészítése ehhez a ponthoz]:

2.A.I Valóban nincs rá igénye az egyik félnek.
2.A.II. Igény van, lehetőség nincs.
a. Belső lehetőség hiánya -  pl hererák műtéten nemrég túlesett ferfi
b. Külső lehetőség hiánya - pl több, igazán kicsi gyerekkel otthon lévő nő
2.A.III. Van igény és lehetőség is akadna, de ha kilépne ebből a formációból, szankciók lennének.


2.B Mindkét irányban nyitott házasság

Mindkét fél egyforma szabályok szerint folytat külső kapcsolatot. Ennek is számos alegysége létezik attól függően, hogy milyen érzelmi/szexuális külső tapasztalás megengedett

2.B I. Csak és kizárólag szexuális érintkezés megengedett, érzelmek, barátság kialakulása tilos.
2.B II. Érzelmi kötődés megengedett, szexuális nem. 
2.B III. Szex és barátság megengedett, csak szerelem ne legyen.
2.B IV. Külső fél iránti szerelem is elfogadott.
2.B V. Az eredetileg külső félként fellépő szereplőt integrálják a kapcsolatba, az érzelmi kötődés többirányú - ez már poliamória. (Ha az adott országban engedik a többnejűséget, többférjűséget, akkor akár hivatalos házassággá is avanzsálhat az ilyen formáció. Illetve olvastam már olyanról is, hogy az eredeti pár elválik és az egyikük összeházasodik a jövevénnyel.) Ilyenkor létezik összeköltözés, esetleges közös gyereknevelés, gyerekvállalás. 

Bármelyik verzióról is van szó, az itt leírt szabályokat bármikor megszegheti valamelyik résztvevő, és akkor gyakorlatilag ott tartunk, mint egy zárt házasság esetén, amelyből valaki kikacsint így vagy úgy. Vagyis ebben a felsorolásban nem a valóság, hanem a szabályrendszer a mérvadó,  ehhez képest a valóság lehet egészen más. (Bővebben ebben a posztban). 

A 2.B csoportot olyan szempontból is jellemezhetjük, hogy az eredeti partnerek külön folytatnak-e külső kapcsolatot vagy egymás jelenlétében, a többi partner ismeri-e egymást, csak civilben, vagy az ágyban is találkoznak.

α) Az eredeti partnerek külön kalandoznak, a külső partnerek nem ismertek vagy nem is fontos az identitásuk.
β) Külön kalandoznak, de elmondják, ki kivel volt.
γ) Külön is kalandoznak, meg együtt is. Ha külön, nem számolnak be. Vagy akkor is beszámolnak.
δ) Csak együtt kalandoznak. (pl szvinger, párcsere)
ε) Külön tartós kapcsolataik vannak, a résztvevők vagy ismernek mindenkit, vagy nem. Vagy az egyik ismeri a partnere szeretőjét, a másik nem.
ζ) Noha alapvetően külön tartós kapcsolataik vannak, olykor összejönnek hármasban vagy négyesben is.
η) Nincsenek szabályok.

Van a poli kapcsolatnak egy további aspektusa is, mégpedig, hogy a követlen érintetteken kívül másnak tudomása van-e róla. Mennyire nyilvános ez az életmód, illetve mennyire titkos. 

a) Csak az érintettek tudnak róla. 
b) Az érintettek és pár beavatott barát / szexpartner tud róla. (Esetleg virtuális közösség tud róla, de azok meg nem ismerik a résztvevőket.)
c) Barátok és a család néhány tagja is tud róla, de a gyerekek nem.
d) A barátok, családtagok és a gyerekek is tudnak róla, de egyébként nem nyilvános.
e) A nyilvánosság előtt is felvállalják, akár a médiának is nyilatkoznak, felvállalva ezzel mindenféle negatív következményt. 


Miután kiveséztük a témát a fő / eredeti kapcsolat szemszögéből, jöjjön a szeretői kapcsolat felőli nézet. Nyilván lesznek ismétlődések.

I. Klasszikus szeretői kapcsolat:

I.a: Az egyik fél házas, a másik független. Mindkettejüknek csak egy szeretője van.

I.b. Mindkét fél házas és mindkettejüknek csak egy szeretője van.

1.a ill. 1b verziói:

A házas fél (vagy felek) kapcsolata már annyira kihűlt, hogy otthon nincs szex.
Ha mindkét fél felhagyott az otthoni szexszel, akkor ők tulajdonképpen monogám szeretők. Ha mindkét fél házas, lehet, hogy csak az egyik fél alapkapcsolatában nincs szex/érzelem, a másiké nagyjából rendben működik, ilyenkor az egyik monogám, a másik meg nem.

I.c Egyik fél sem házas, de valami miatt titkolni kell a viszonyukat (pl. a férfi katolikus pap). Ha mindkettejüknek csak egy partnere van, akkor ez is monogám viszony. 

II. Poli szeretői kapcsolat:

II.a Az egyik félnek a hivatalos társán és a szeretőjén kívül még vannak kalandjai vagy kapcsolata. Ha ezt titkolja, akkor a szeretői kapcsolaton belül kialakul egy második hűtlenségi kör. Ennek variációja, ha ebből van, amit bevall, de van, amit titkol.

II.b Mindkét félnek van a hivatalos társán és a szeretőjén kívül más partnere, alkalmi vagy állandó. Kérdés, hogy erről kölcsönösen ki mennyit tud, mennyit nem.

III.c Olyan poli szeretős kapcsolat, amely a nyitott házasság fent vázolt formációira rímel. 

α) A partnerek külön kalandoznak, a többi partner nem ismert.
β) Külön kalandoznak, de elmondják, ki kivel volt. 
γ) Külön is kalandoznak, meg együtt is. Ha külön, nem számolnak be. Vagy akkor is beszámolnak. 
δ) Csak együtt kalandoznak. (pl szvinger, párcsere)
ε) Külön tartós kapcsolataik vannak más szeretőkkel, a résztvevők vagy ismernek mindenkit, vagy nem. Vagy az egyik ismeri a partnere másik/ többi szeretőjét, a másik nem. 
ζ) Olykor összejönnek hármasban vagy négyesben is. Akár érzelmi kötődés is kialakulhat több ember között, akiknek egyike sem hivatalos partner. Ez majdnem olyan, mint  a poliamória, csak az átláthatóság szabályainak nem felel meg, mert a hivatalos partner(ek) kimarad(nak) a buliból. 
η) Nincsenek szabályok. 

Ez utóbbi pont a kapcsolati anarchia fogalmára hasonlít, de igazából nem feltétlenül azonos azzal, hiszen attól, hogy nincsenek szabályok, még nem kell, hogy mindenki fűvel, fával, virággal összejöjjön. 

Ahogy a hivatalos kapcsolatnál, a szeretőinél is megvannak azok a belső körök, amelyekben az egyéb külső kapcsolatokról vagy tudunk partnerként, vagy sem, vagy eláruljuk, hogy tudunk róluk, vagy nem... Mivel azonban egy viszony általában kisebb macerával bontható fel, mint egy hivatalos kapcsolat, nincs akkora különbség az egyes verziók között. Persze ha a szeretők kvázi monogám viszonyt alakítottak ki, akkor az ebben bekövetkezett változás is lehet olyan fontos törés, mint a hivatalos kapcsolat hasonló változása. 

Szeretői szinten egyébként nyilván sokkal nehezebb olyan szabályokat alkotni, mint egy klasszikus kapcsolatban, de vannak, akik próbálkoznak. 

Ennyi lett volna mára, még végső tanulságként hadd említsem meg, hogy rengeteg ember nem tudja, ő tulajdonképpen milyen kapcsolatokban is vesz részt: akit biztos nem érhet meglepetés az az, aki nem alkot szabályokat, és számol azzal, hogy bármi megtörténhet.